Kredyty gotówkowe

Kredyt konsumencki.

Kredyt konsumencki.

Pojęcie kredytu konsumenckiego.

Kredytem konsumenckim nazywamy kredyt jaki udziela kredytodawca konsumentowi. Jest to możliwe w ramach działalności gospodarczej jaką prowadzi kredytodawca. Pieniądz mogą zostać przeznaczone na dowolne cle prywatne, które nie musza być w żaden sposób związane z działalnością ani gospodarczą, ani zawodową konsumenta. W Polsce kredyt konsumencki ma określone uregulowania prawne, które można znaleźć w ustawie z 2011 roku o kredycie konsumenckim. W ustawie znajdziemy pełny wykaz praw i obowiązków jakie są ściśle związane z kredytami konsumenckimi. W ustawie opisane są wszystkie umowy jakie uznawane są za kredyt konsumencki. Zalicza się do nich miedzy innymi pożyczki, kredyty w rozumieniu przepisów prawa bankowego jak też umowy o odroczeniu konsumentowi terminu spłaty kredytu. Pod pojęciem kredytu konsumenckiego kryją się również umowy o kredyt, w którym kredytodawca ma zobowiązania wobec trzeciej osoby, zaś konsument oświadcza, że zwróci to zobowiązanie w całości kredytodawcy. Przykładem może być sytuacja, kiedy nasz pracodawca kupuje za nas za pieniądze na przykład lodówkę, a my co miesiąc będziemy mu ją spłacać w ratach jakie zostaną wspólnie uzgodnione. Bardzo często w takich sytuacjach nie są naliczane odsetki. Pod pojęcie kredytu konsumenckiego zalicza się umowę o kredyt, który zaciągany jest jako zobowiązanie wobec trzeciej osoby. W takiej sytuacji konsument zobowiązuje się, ż wszystko spłaci. Kredytem konsumenckim jest również umowa o kredyt odnawialny.

Wielkość kredytu konsumenckiego.

Kredytem konsumenckim jest kredyt, którego wielkość nie przekracza 255 550 złotych lub równowartości tej kwoty w obcej walucie. Przepis ten stosowany jest do każdego z kredytów, które są podpisane pod kredyt konsumencki. Są nimi kredyty w rachunkach bieżących, kredyty gotówkowe, czy też kredyt mieszkaniowy lub samochodowy. Umowa kredytu konsumenckiego zawierana jest w formie pisemnej, ale nie zawsze. Jeżeli są odrębne przepisy, które zakładają, że umowa może być zawarta w inny sposób jest możliwość z niej skorzystać. Bardzo ważne, aby kredytodawca dał kredytobiorcy egzemplarz umowy, dzięki temu nie będzie żadnych niedociągnięć. Umowa powinna być tak sformułowana, aby była zrozumiała dla konsumenta i aby nie było w niej żadnych ukrytych informacji.

Zobacz także:  Jak zaciągnąć dobry kredyt

Elementy potrzebne do tego, aby umowa była w pełni ważna.

W umowie powinny być wskazane dokładne dane kredytodawcy i kredytobiorcy. Powinno być również określone jakiego rodzaju jest to kredyt i na jaki czas będzie obowiązywała umowa. W treści u mowy nie może zabraknąć całkowitej wielkości kredytu, a także powinny być wskazane terminy i sposób wypłacenia kredytu. Nie może też zabraknąć informacji odnośnie stopy procentowej kredytu, a także ewentualne warunki jej zmian. W umowie powinna być także wskazana rzeczywista roczna stopa oprocentowania RRSO i całkowita kwota jaką będzie musiał zapłacić konsument.

Udostępnij

O autorze

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.