Konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe.

Konta oszczędnościowe oraz lokaty bankowe.

Niestety obecne oprocentowanie kont oszczędnościowych oraz lokat bankowych nie zachwyca. Dale waha się na bardzo niskim poziomie. Konta oszczędnościowe czy lokaty bankowe nie dają nam już tak dużego zysku, jak było to jeszcze rok czy dwa lata temu. Ze względu na niski zysk część ludzi, którzy swoje nadwyżki finansowe zainwestowali w konta oszczędnościowe i lokaty bankowe wycofują je i przenoszą swoje pieniądze na inwestycje lub nabywają obligacje Skarbu Państwa. Jednak nie wszyscy. Niektórzy pozostawiają swoje oszczędności na rachunkach oszczędnościowych czy lokatach bankowych, bo są to najbezpieczniejsze formy inwestowania własnych pieniędzy.

Plus kont oszczędnościowych.

Dużym plusem kont oszczędnościowych jest brak konieczności zamrażania swoich oszczędności, które na nich lokujemy. Jest to ogromna zaleta bardzo ceniona przy dzisiejszej sytuacji rynku finansowego. Zazwyczaj banki umożliwiają swoim klientom wypłatę swych środków pieniężnych bez ryzyka utraty uzbieranych dotychczas odsetek uzbieranych z oprocentowania konta oszczędnościowego, należnych za okres, w którym pieniądze były na koncie oszczędnościowym. Daje to nam realna możliwość przenoszenia swoich oszczędności na nowe, coraz to bardziej rentowne produkty bankowe.

Niestety nic nie zapowiada w najbliższym czasie na zmianę stóp procentowych a więc oprocentowanie, jakie dają nam konta oszczędnościowe i lokaty bankowe nie wzrośnie. Nie zmienia to jednak faktu, ze nasze oszczędności ulokowane na kontach oszczędnościowych czy lokatach bankowych wskutek spadku cen towarów i usług realnie zyskują na wartości.

Podsumowanie zysku z konta oszczędnościowego.

Podsumowanie zysku, jaki dają nam konta oszczędnościowe czy lokata bankowa teoretycznie wydaje się być sprawa bardzo łatwą. Wydaje się, że znając sumę pieniędzy wpłacaną i wysokość, na jakie oprocentowanie jest zawarta umowa z bankiem łatwo możemy obliczyć nasz zysk. W rzeczywistości jest to jednak dużo bardziej skomplikowane. Na zysk z konta oszczędnościowego czy lokaty bankowej ma kilka bardzo ważnych czynników. Najważniejsze z nich to: częstotliwość kapitalizacji oraz oprocentowanie.

Kapitalizacja odsetek na koncie oszczędnościowym.

Jest to nic innego jak częstotliwość, z jaką dopisywane są odsetki do naszego kapitału początkowego, które tworzy nowe oszczędności. Częstotliwość ta może być różna a w głównej mierze zależy od tego, jakie warunki na początku ustaliliśmy z bankiem. Pośrednio wpływ na częstotliwość dopisywania odsetek ma również czas, na jaki konto oszczędnościowe czy lokata bankowa została zawarta. Najczęściej spotykamy się z kapitalizacją odsetek miesięczną, kwartalną oraz roczną. Dzięki temu na zysk w kolejnych okresach pracuje większy kapitał.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego i lokaty bankowej.

Oprocentowanie konta oszczędnościowego czy lokaty bankowej jest miarą zysku, jaki dany produkt bankowy nam proponuje. Zazwyczaj oprocentowanie jest podawane nam w skali roku. Możliwe są dwa rodzaje oprocentowania: stałe oraz zmienne. Stałe oprocentowanie daje nam pewność, ze bank nie zmieni go w trakcie trwania umowy. Oprocentowanie zmienne zależy w głównej mierze od czynników zewnętrznych. Pamiętać należy, ze na oprocentowaniu zmiennym można zarobić, ale równie dobrze można również stracić. Przy tym rodzaju oprocentowania podejmujemy pewne ryzyko. Najważniejszy wpływ na oprocentowanie zmienne mają stopy procentowe określane przez Radę Polityki Pieniężnej. Takie decyzje nie jednokrotnie okazują się najważniejszymi zarówno z punktu widzenia klienta jak i samych banków.

Udostępnij

O autorze

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.