Szybkie przedawnianie długów – na czym polegają nowe przepisy?

szybkie przedawnienie wszelkich długów.

Korzystne zmiany w prawie dotyczą nie tylko okresu przedawnienia się długów, ale porządkują również czynności związane z określaniem biegu przedawnienia oraz innych czynności egzekucyjnych. Dla kogo zmiany te będą korzystne?

Co oznacza, że dług się przedawnił?

Przedawnienie długu nie oznacza, że znika on zupełnie. Wciąż jest, jednak dłużnik nie ma obowiązku spłacania go. Do tej pory nieświadomy przedawnienia dłużnik mógł spłacać zobowiązanie, nie miał też prawa domagać się zwrotu pieniędzy z tytuły uregulowania zaległości, których w rzeczywistości ne musiał płacić. Obecnie wierzyciel nie ma możliwości wykorzystywania nieświadomości dłużników, ponieważ termin przedawnienia ustala sąd. Wcześniej obowiązek ten spoczywał na dłużniku.

Zmiany dotyczą również działań komorników. Przed nowelizacją ustawy mogli oni zajmować środki znajdujące się na rachunku bankowym dłużnika od razu. Obecnie bank ma obowiązek przetrzymania ich przez 7 dni, w trakcie czego osoba zadłużona może wyjaśnić sprawę i dowieść, że albo dług został przedawniony lub też, że zaległość została uiszczona w innej formie niż przelew, z innego konta lub nastąpił błąd.

Termin przedawniania długów według nowych przepisów

Okres przedawnienia długu do tej pory wynosił 10 lat w przypadku niezapłaconego podatku dochodowego, VAT lub czynności cywilnoprawnych, a także długi spadkowe i inne roszczenia majątkowe. Zmiany w prawie skróciły ten czas do lat 6. Należy jednak wiedzieć, że za każdym razem, gdy wierzyciel rozpoczyna działania w kierunku odzyskania należności, okres ten naliczany jest od początku.

W przypadku zadłużeń powstałych w wyniku niezapłaconych mandatów, roszczeń z tytułu umowy przewozu lub roszczeń z tytułu przedwstępnej umowy sprzedaży okres przedawnienia wynosi rok. Po dwóch latach przedawniają się długi z tytułu umowy sprzedaży, usług telekomunikacyjnych czy niezapłaconej dostawy, natomiast po trzech latach z tytułu niezapłaconej kaucji czy niespłaconej karty kredytowej.

Author: admin