Pożyczki bez konta bankowego – co warto wiedzieć o czeku GIRO?

pożyczki bez konta w banku

Poszukiwanie oferty pożyczki, która wypłacana jest poza rachunkiem w banku ma wiele różnych przyczyn. Bez względu na to, z jakich powodów konsument chce skorzystać z takiego rozwiązania, jedną z najczęściej wybieranych opcji jest czek GIRO. Umożliwia przejście przez proces weryfikacji, do którego standardowo używa się przelewu weryfikacyjnego, a także wypłatę gotówki. Cały proces jest nieco dłuższy, jednak pozwala uzyskać gotówkę w sposób, który dopasowany jest do indywidualnej sytuacji.

Kto i kiedy korzysta z pożyczki bez konta bankowego?

  • Według raportu Polska bankowość w liczbach1 na koniec pierwszego kwartału 2019 roku banki prowadziły ponad 33 mln kont osobistych i aż 17,2 mln osób korzystało z bankowości internetowej. Choć dla wielu osób, szczególnie z młodego pokolenia, brak posiadania rachunku w banku wydaje się być nierealna, zapomina się, że wciąż wiele osób nie tylko nie korzysta ani z bankowości internetowej, ale też z konta w banku.

  • Inną przyczyną wyboru pożyczki bez konta w banku jest brak jakichkolwiek środków na nim. A są one niezbędne, by przejść proces weryfikacyjny. Choć polega on na wykonaniu przelewu zaledwie na 1 gr lub 1 zł, to w niektórych przypadkach nie jest możliwe.

  • Ostatnim czynnikiem jest zajęcie komornicze rachunku bankowego. Uzyskanie środków poza kontem pozwoli uniknąć zajęcia i wykorzystać pieniądze na bieżące wydatki czy uregulowanie aktualnych rachunków.

Czym jest czek GIRO i jak przebiega uzyskanie pożyczki?

Czek GIRO nie jest żadną nowością wśród produktów finansowych. Przed wprowadzeniem kont i bankowości internetowej tylko w ten sposób można było wypłacić pieniądze pożyczki bez konta w banku. GIRO jest dokumentem, który umożliwia potwierdzenie tożsamości wskazanej w formularzu oraz wypłacenie gotówki.

  1. Złożenie wniosku online – formularz wymaga wskazania danych z dowodu osobistego, w tym imię i nazwisko, PESEL, data urodzenia, numer i seria dowodu, data ważności dowodu.

  2. Dostarczenie czeku GIRO przez kuriera – przed przekazaniem dokumentu kurier będzie wymagał okazania dowodu osobistego.

  3. Udanie się do oddziału Poczty Polskiej – przy pomocy czeku potwierdza się swoją tożsamość i wypłaca gotówkę. Aby przejść proces pomyślnie, należy zabrać ze sobą dowód osobisty.

1https://prnews.pl/wp-content/uploads/2019/06/Polska_bankowosc_w_liczbach_I_kw_2019_raport_prnews_bankier_02.pdf

Tekst powstał w kooperacji ze specjalistami kredytowi z firmy Pozyczkalux.

Author: admin