Komisja Nadzoru Finansowego- Prawa oraz obowiązki

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi działania, które na celu mają ostrzeganie przed niebezpiecznymi i nieetycznymi praktykami firm finansowych. Trafienie na listę ostrzeżeń publicznych pozwala uniknąć konsumentom strat finansowych oraz nie dopuszcza do stania się ofiarą oszustwa. Wielu Polaków nie sprawdza jednak, jakie firmy KNF wskazuje jako potencjalne zagrożenie.

Jak powstają podejrzenia wobec instytucji finansowych?

Komisja Nadzoru Finansowego prowadzi na własną rękę działania, których celem jest dotarcie do firm popełniających przestępstwa. Wykorzystują informacje znajdujące się na branżowych forach dyskusyjnych, monitorują na bieżąco spoty reklamowe, media elektroniczne i pracę. Jednak głównym źródłem informacji są skargi otrzymywane od konsumentów, organów państwowych i organów nadzorowanych.

Na liście ostrzeżeń KNF znaleźć się mogą banki, zakłady ubezpieczeń, firmy inwestycyjne czy towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które są bezpośrednio nadzorowane przez KNF, ale też takie, które temu nadzorowi nie podlegają. Zadaniem listy jest przestrzeżenie Polaków przed skorzystaniem z ofert nieuczciwych instytucji.

Przyczyny wpisu i informacje na liście

Powodów, które przyczyniają się do trafienia na listę Komisji Nadzoru Finansowego jest wiele, dlatego że pod jej kontrolą znajduje się mnóstwo instytucji. Najczęściej przestępstwo popełniają ci, którzy działają bez potrzebnych zezwoleń, a więc biura maklerskie, giełdy towarowe czy fundusze emerytalne. Firma, która trafiła na listę, może dalej wykonywać swoją działalność, jednak jej kompetencje są podważone. Informacje, jakie znaleźć można na liście to numer identyfikujący podmiot, informacje dotyczące sprawy w prokuraturze oraz o prawomocnych orzeczeniach wydanych w toku postępowania. Firma może zostać usunięta z listy, jeśli umorzono postępowanie karne lub sąd orzekł wyrok uniewinniający. Jeszcze kilka lat temu firma raz wpisana na listę KNF pozostawała na niej na zawsze. Aby zniknąć z listy konieczne jest złożenie odpowiedniego pisemnego wniosku.

Author: admin