• szybkie przedawnienie wszelkich długów.
    Bez kategorii

    Szybkie przedawnianie długów – na czym polegają nowe przepisy?

    Korzystne zmiany w prawie dotyczą nie tylko okresu przedawnienia się długów, ale porządkują również czynności związane z określaniem biegu przedawnienia oraz innych czynności egzekucyjnych. Dla kogo zmiany te będą korzystne? Co oznacza, że dług się przedawnił? Przedawnienie długu nie oznacza, że znika on zupełnie. Wciąż jest, jednak dłużnik nie ma obowiązku spłacania go. Do tej pory nieświadomy przedawnienia dłużnik mógł spłacać zobowiązanie, nie miał też prawa domagać się zwrotu pieniędzy z tytuły uregulowania zaległości, których w rzeczywistości ne musiał płacić. Obecnie wierzyciel nie ma możliwości wykorzystywania nieświadomości dłużników, ponieważ termin przedawnienia ustala sąd. Wcześniej obowiązek ten spoczywał na dłużniku. Zmiany dotyczą również działań komorników. Przed nowelizacją ustawy mogli oni zajmować…

    Możliwość komentowania Szybkie przedawnianie długów – na czym polegają nowe przepisy? została wyłączona